Jag erbjuder kurser och utbildningar för dig som vill komma in, lära dig förstå och hitta hem i det svenska samhället.

– Edgar El Mouallem, Samhällskonsult

Jag heter Edgar och har under 8 år arbetat som samhällskommunikatör i kommunen. Jag har lång praktisk erfarenhet, mer än 10 år, från arbete med att coacha och vägleda människor som är nya i Sverige, bland annat under två år med stöd och matchning. Jag har även akademisk utbildning inom migration och hälsa och har gått kurser i ledarskap och socialpedagogik. Kontakta mig, så hjälper jag dig att hitta rätt utbildningspaket för dig. Vi hörs!

Ett grundpaket,
många valmöjligheter

Det ska inte vara så svårt att lära känna Sverige. Men det är mycket att ta in på en och samma gång. Därför har vi valt att dela upp utbildningen i 5 etapper, så att du stegvis kan hitta rätt och känna dig hemma i ditt nya land.

vidare i 5 etapper

Vi har valt ut 5 grundläggande utbildningar som tillsammans bildar en trygg och bred kunskapsbas, men som även går att välja etappvis.

1

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige eller är asylsökande. Du kan studera kursen på ditt modersmål eller på lätt svenska eller annat språk som du kan.

Kursen är upplagd på 100 timmar och omfattar följande områden:

 • Att komma till Sverige

 • Att bo i Sverige

 • Att försörja och utvecklas i Sverige

 • Individens rättigheter och skyldigheter

 • Att bilda en familj och leva med barn

 • Att påverka i Sverige

 • Att vårda sin hälsa i Sverige

 • Att åldras i Sverige

Kursen ger dig kunskap om:

 • De mänskliga rättigheterna
 • Grundläggande demokratiska värderingar
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Hur det svenska samhället är organiserat
 • Praktiskt vardagsliv

2

hälsostöd

I det här kapitlet beskrivs hur svensk hälsovård, sjukvård och tandvård fungerar. Du får också tips om hur du kan ta hand om dig själv, använda friskvårdsbidraget och hitta hälsomottagning på nätet. 

Kursinnehåll:

 1. Vad är hälsa
 2. Hälso- och sjukvård i Sverige
 3. Mötet med vården
 4. Hälsorådgivning
 5. Alkohol, narkotika och tobak
 6. Tandvård

3

föräldrarskap i vardagen

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd med barn i ålder 0-18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Kursinnehåll:

Träff 1: Familj i nytt land

Träff 2: Skola, pojkar och flickor

Träff 3: Hälsa och sjukvård

Träff 4: Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Träff 5: Att vara förälder till tonåring

4

arbetsmarknaden i sverige

Du kan också läsa om arbetsmarknaden, den svenska arbetsmarknadsmodellen och hur du söker arbete. Vilken roll ha arbetsförmedlingen för arbetssökande. Du kan få veta mer om hur man kan starta och driva eget företag och hur det fungerar med skatter och deklaration.

Det finns många lagar och avtal som gäller arbete i Sverige

Kursinnehåll:

 1. Arbetsmarknaden i Sverige
 2. Att vara anställd
 3. Att söka arbete 
 4. Att starta eget företag         
 5. Att betala skatt     
 6. Folkbokföring
 7. Att leva med funktionsnedsättning
 8. Utbildning för vuxna

5

jämställdhet

Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt, oavsett till exempel etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Förklaringen om mänskliga rättigheter ska gälla alla människor i världen. En modern demokrati fungerar inte bra om de mänskliga rättigheterna inte respekteras.

Kursinnehåll:

 • rätten till frihet och personlig säkerhet
 • rätten till en rättvis rättegång
 • rätten till respekt för privat- och familjelivet

KONTAKT

Regementsgatan 34 C,
462 32 Vänersborg